Преглед на файлове

Fix release builds

Signed-off-by: Jonas Franz <info@jonasfranz.software>
tags/v0.0.10
Jonas Franz преди 2 години
родител
ревизия
afd81459b9
Signed by untrusted user: JonasFranzDEV <info@jonasfranz.software> GPG ключ ID: 506AEEBE80BEDECD
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 1 реда
  1. +10
    -1
      .drone.yml

+ 10
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -32,8 +32,17 @@ pipeline:
commands:
- make generate-release-file release
when:
event: [ push, tag ]
event: [ push ]
branch: [ master ]
static:
image: golang:1.10
pull: true
environment:
GOPATH: /go
commands:
- make generate-release-file release
when:
event: [ tag ]
gitea:
image: plugins/gitea-release:latest
pull: true


Зареждане…
Отказ
Запис